ຂ້ອຍສາມາດເອົາຕົວຢ່າງເພື່ອກວດສອບຄຸນນະພາບຂອງເຈົ້າໄດ້ແນວໃດ?

2023-04-20

ຫຼັງຈາກການຢືນຢັນລາຄາ, ທ່ານສາມາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວຢ່າງເພື່ອກວດກາເບິ່ງຄຸນນະພາບຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະຄິດຄ່າບໍລິການຕົວຢ່າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຢ່າງສາມາດຄືນເງິນໄດ້ຫຼັງຈາກການຢືນຢັນຄໍາສັ່ງໃນເວລາທີ່ປະລິມານການສັ່ງຊື້ຂອງທ່ານແມ່ນກ່ຽວກັບ MOQ.