ຂ້ອຍສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງດົນປານໃດ?

2023-04-20

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຈ່າຍຄ່າຕົວຢ່າງແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາຢືນຢັນ, ຕົວຢ່າງຈະກຽມພ້ອມໃນ 1-5 ມື້ສໍາລັບຂໍ້ກໍານົດປົກກະຕິ.