ເວລານໍາສໍາລັບການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນຫຍັງ?

2023-04-20

ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດ, ມັນຂຶ້ນກັບປະລິມານການສັ່ງຊື້ແລະຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ. ປົກກະຕິແລ້ວຈະປະມານ 20-35 ມື້.