ຂ້ອຍສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຂອງເຈົ້າໄດ້ບໍ?

2023-04-20

ແນ່ນອນ, ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ, ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງງານຂອງພວກເຮົາ.