ຂ້ອຍສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ປ່ຽນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່ແລະການຂົນສົ່ງໄດ້ບໍ?

2023-04-20

ແມ່ນແລ້ວ, ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນຮູບແບບການຫຸ້ມຫໍ່ແລະການຂົນສົ່ງຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້ແລະການແຜ່ກະຈາຍ.