ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການວັດແທກຂອງເຄື່ອງວັດແທກນ້ໍາແມ່ນຫຍັງ?

2023-04-20

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງວັດແທກນ້ໍາທີ່ດີແມ່ນ ± 2% ໂດຍທົ່ວໄປແລະ ± 5% ໃນລະດັບອັດຕາການໄຫຼຕໍ່າຫຼາຍ ລະດັບການໄຫຼທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບເຄື່ອງວັດແທກນ້ໍາສະເພາະແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດແລະຊັ້ນຮຽນ.