ຂ້ອຍສາມາດປ່ຽນເຄື່ອງວັດແທກນ້ໍາເກົ່າຂອງຂ້ອຍດ້ວຍເຄື່ອງໃຫມ່ທີ່ມີຂະຫນາດດຽວກັນຈາກຜູ້ຜະລິດອື່ນໄດ້ບໍ?

2023-04-20

ມັນເປັນໄປໄດ້, ໂດຍທົ່ວໄປ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນດີກວ່າທີ່ຈະກວດເບິ່ງຄວາມຍາວເນື່ອງຈາກຄວາມຍາວຂອງແມັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນມາດຕະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.